Inloggen

De beweegapplicatie voor seniorensportbegeleiders

Privacy Statement

Identiteit: Senioren Sport en Bewegen is onderdeel van Sportservice Overijssel en gevestigd aan Hogeland 10, 8024 AZ, te Zwolle.

Doeleinden: De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden binnen de website en app Senioren Sport en Bewegen. Hiervoor vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:
– Voornaam
– Achternaam
– Gebruikersnaam (door uzelf te kiezen)
– E-mailadres
– Wachtwoord (door uzelf te kiezen)

Gebruik van cookies: cookies zijn data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan onze server opnieuw herkennen en bijhouden wat u als gebruiker in het verleden heeft gedaan en dus mogelijk weer gaat gebruiken. Wij gebruiken als website deze cookies. Dit doen wij voor uw gebruiksgemak en de gebruikerssnelheid van de website. U hoeft dan namelijk niet elke keer alle informatie opnieuw te laden.

Verstrekking aan derden: De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werking van de app.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de internet-omgeving van de seniorenapp (hosting van de app);
– de financiële afhandeling van de abonnementen (innen van de betaling van het abonnement);
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of er door u schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Inzage en correctie: U heeft als klant natuurlijk altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen.

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo is er een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en voor degenen die toegang hebben tot de persoonsgegevens geldt een geheimhouding daarvan. Van de seniorenapp wordt een back-up gemaakt, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Toegang tot de seniorenapp wordt versleuteld via een https-verbinding. Wij streven er naar om de website en onderdelen zo veilig mogelijk te houden.