Inloggen

De beweegapplicatie voor seniorensportbegeleiders

Wie zijn wij?

Onze visie
Achter Senioren Sport & Bewegen zit een team van Sportservice Overijssel. Al ruim 50 jaar werken wij eraan om zoveel mogelijk inwoners van Overijssel aan het bewegen te krijgen en te houden. Vanwege de toenemende vergrijzing nemen senioren daarbij een steeds belangrijkere plaats in.

Regelmatige bewegen bevordert de kwaliteit van leven en kent diverse gezondheidsvoordelen.
Zeker voor de groep kwetsbare senioren draagt bewegen in belangrijke mate bij aan de zelfredzaamheid en aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de eigen omgeving.

De vele seniorensportgroepen in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan de beweegnorm van senioren (beweegnorm= dagelijks 30 minuten matig intensief bewegen). De grote groep begeleiders, docenten en vrijwilligers van deze seniorensportgroepen zijn over het algemeen zeer trouwe en enthousiaste bewegings-stimuleerders. Deze website, met de daaraan gekoppelde app Senioren Sport & Bewegen, biedt hen met de uitgewerkte activiteiten en vele nuttige tips, de noodzakelijke ondersteuning bij het verrichten van deze onmisbare en belangrijke taak voor de samenleving.

Onze missie
Onze ambitie en intentie is om u en uw organisatie letterlijk en figuurlijk nog eenvoudiger en beter in beweging te brengen en te houden. Wij bieden activiteitenbegeleiders, mbvo-docenten, medewerkers en vrijwilligers die werken met en voor senioren met deze applicatie handvatten om snel en eenvoudig beweegactiviteiten in te richten. Organisaties en instellingen kunnen op een verantwoorde wijze een kwalitatief aanbod realiseren. Op een laagdrempelige en betaalbare manier investeert u in de kwaliteit van uw activiteiten.

Maak kennis met onze passie voor bewegen! Senioren Sport & Bewegen streeft ernaar om binnen Nederland, voor iedereen die voor bewegen met senioren verantwoordelijk is of bezig is, de partner te zijn op het gebied van sport en bewegen.